มฟล. ตอกย้ำภาพ ม.สีเขียว ใช้รถโดยสารไฟฟ้ารับ-ส่ง นักศึกษา

16

9

 

เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ผศ.น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็นประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างเหมาบริการ รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าปลอดมลพิษ ชุดใหม่จำนวน 16 คัน เพื่อให้บริการรับ-ส่ง นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 แล้ว อันเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนนโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาตลอด 16 ปีแห่งการสถาปนาสถาบัน ทั้งนี้ยังได้ทำการทดสอบสมรรถภาพการใช้งานจริงบนเส้นทางโดยรอบมหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 และเริ่มให้บริการรถไฟฟ้าใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน นี้เป็นต้นไป

ผศ.น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์ กล่าวว่า มฟล.ได้ดำเนินโครงการรถโดยสารที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ในการขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยตามดำริของท่านอธิการบดีรศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ที่มุ่งหวังให้ มฟล. เป็นมหาวิทยาลัยในสวน มีแนวคิดใส่ใจเรื่องสภาพแวดล้อมอย่างรอบด้าน รวมถึงการใช้รถโดยสารไฟฟ้าที่นอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาและบุคลากรในการเดินทางแล้ว ยังเป็นลดปริมาณการใช้พาหนะ ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ส่งผลให้ลดการใช้น้ำมัน ลดการก่อมลพิษ อันเป็นหนึ่งในแนวทางสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวแม่ฟ้าหลวง และเพื่อมุ่งสู่เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว เดินตามรอยสมเด็จย่าในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.