ผู้แทนพระองค์มอบสิ่งของพระราขทานช่วยเหลือผู้ประสบวาตะภัย

9
1429845375014
วันที 24 เม.ย.ที่ห้องประชุมที่ว่าการ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย นายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ ประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบกับเหตุวาตภัยในพื้นที่ อ.เวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ 8-22 เม.ย.ที่ผ่านมาจำนวน 1,700 ครัวเรือน โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย นำข้าราชการและประชาชนเข้ารับเครื่องอุปโภคบริโภคดังกล่าว ซึ่งการได้รับเครื่องพระราชทานดังกล่าวได้ความปลาบปลื้มยินดีให้กับราษฎรที่ประสบเหตุเป็นอย่างมาก
นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวว่าข้าราชการและประชาชนชาวเชียงรายรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปภัมภ์ ได้จัดหน่วยงสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานดังกล่าว เนื่องจาก จ.เชียงราย ประสบกับวาตภัยตั้งแต่วันที่ 8,9,10,19 แล 22 เม.ย.มีพื้นที่ที่ประสบภัยจำนวน 14 อำเภอ 67 ตำบล 622 หมู่บ้าน รวมจำนวนทั้งสิ้น 10,621 ครัวเรือน มูลค่าความเสียหายประมาณ 50 ล้านบาท โดยเฉพาะ อ.เวียงเชียงรุ้ง อ.เชียงของ อ.เทิง อ.พาน อ.แม่สรวย และ อ.แม่สาย
กรณี อ.เวียงเชียงรุ้ง พบว่าเกิดวาตภัยเมื่อวันที่ 8-10 เม.ย.มีพื้นที่ได้รับความเสียหายจำนวน 3 ตำบล 33 หมู่บ้าน 1,700 ครัวเรือน ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นห่วยงานทหาร ฯลฯ ได้ให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าด้วยการบูรณาการกันซ่อมแซมที่อยู่อาศัยกระทั่งปัจจุบันสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.