กิจกรรม สามเณร แม่ชีน้อย ปลูกปัญญาธรรม ครั้งที่ ๔

7

DSC_2240

 

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึก แก่ตัวแทนเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม สามเณร แม่ชีน้อย ปลูกปัญญาธรรม ครั้งที่ ๔ จำนวน ๑๖ ครอบครัว เพื่อให้เยาวชนได้รับสิ่งดีงามในการเข้าร่วมอบรม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและเผยแพร่แก่คนรอบข้างต่อไป ณ มหาวิทยาลัยมกาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.