มฟล. ร่วม เอดีบี จัดเสวนาศักยภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุนชายแดนในจังหวัดเชียงราย 5 มิ.ย.นี้

11

มฟล.

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชียหรือเอดีบี จัดเสวนาเรื่องแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : ศักยภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุนชายแดนในจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรมรีสอร์ท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยการเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและวิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทย รวมทั้งโอกาสและศักยภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุนชายแดนของจังหวัดเชียงราย ให้กับผู้สนใจทั่วไป สอบถามข้อมูลเพิ่มติดต่อ 0-5391-6847

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.