นักเรียนเชียงรายคว้า รางวัลวิทยาศาสตร์นานาชาติที่อเมริกา

42
2
วันที่ 18 พ.ค.58 ที่ท่าอากาศยานแมฟ้าหลวงเชียงราย นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงค์ราษฎร์สงเคราะห์ จ.เชียงราย พร้อมด้วยอาจารย์และผู้ปกครองของ 4 ตัวแทนนักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก ในงาน International Science and Engineering fair (Inter ISEF 20151) ณ เมือง pittsburgh Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10-15 พ.ค.58 ที่ผ่านมา โดนมีนักเรียนเข้าร่วมจาก 78 ประเทศ ซึ่งนักเรียนทั้ง 4 คนเป็นตัวแทนประเทศไทยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้
โดยโครงการที่ส่งเข้าประกวดได้แก่ โครงการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีต่อการพ่นใยเพื่อผลิตใยไหม ซึ่งผู้ที่นำเสนอโครงการได้แก่  นายธนานนท์ หิรัณย์วณิชชากร นายนัทธพงศ์ เชื้อศิริถาวร นายสาวสุทธิลักษณ์ รักดี นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 4 รายการ คือ European Union Contest for Young Scientists ได้รับรางวัลเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อในทวีปยุโรป ณ ประเทศ อิตาลี , รางวับ Best of Category in animal Siences  ได้รับเงินรางวัล $5,000  โรงเรียนได้รับ $1,000 ,รางวัล Fist Place in animal Siences ได้รับเงินรางวัล $3,000 , รางวัล Special Award The Scientifle Research Socity of Sigma Xi ได้รับเงินรางวัล $2,000  สำหรับโครงงานที่ 2 การใช้ยางจากผลกาฝากเพื่อผลิตสารปลูกติดกล้ากล้วยไม้ ( Using Parasitic Fruit Sap to produce orchid Adhesion Glue) โดยเป็นผลงานของ นายวัฒนะ ทำของดี นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6  ได้รับรางวัล Fourth Place Grand Award Project Category : Plant Siences ได้รับเงินรางวัล $500 ซึ่งมีครูผู้ดูแลนักเรียนทั้งหมด ได้แก่ ครูเกียริศักดิ์ อินทราษฏร ครูสุทธิพงษ์ ใจแก้ว
นายวัฒนะ ทำของดี กล่วว่า ใสช่วงที่เรียนอยู่ชั้น ม.5 ได้มีโอกาสทำโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นการหาคำตอบ เพื่อตอบคำถมที่เกิดขึ้นในใจเรา ทางโรงเรียนดำรงค์ราษฎร์สงเคราะห์ ได้ให้การสันบสนุนให้เข้าร่วมแข่งขันจนได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระรัตน์ราชสุดาฯ จนต่อยอดทำให้ได้รับรางวัลระดับโลก ซึ่งทั้งหมดคือสิ่งที่โรงเรียนได้มอบโอกาสให้กับผม
ด้าน  นายธนานนท์ หิรัณย์วณิชชากร นายนัทธพงศ์ เชื้อศิริถาวร นายสาวสุทธิลักษณ์ รักดี  ได้ให้สัมภาษน์ว่า โรงเรียได้สนับสนุนให้ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ชอบ และสนับสนุนให้ได้เข้าร่วมประกวดแข่งขันระดับนานาชาติ และได้รับรางัลถึง 4 รายการ ซึ่งหากโรงเรียนไม่ให้โอกาสก็ไม่สามารประสบผลสำเร็จนี้ได้

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.