เชียงรายรวมโอท็อปกว่าพันรายการพัฒนาสู่อินเตอร์หลังยอดขายพุ่งพันล้าน

9
2 (1)
วันที่ 19 พ.ค.58 นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอท็อปด้านการผลิต ที่โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย โดมีผู้ประกอบการเข้าร่วมประมาณ 300 คน ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงและนำเสนอผลิตภัณฑ์ จากผู้ประกอบการโอท็อปที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้ในปี 2557-2558 และผู้ที่กำลังปรับตัวสู่พัฒนาผลิตภัณฑ์ สำหรับในปีนี้พบว่าหลายผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความทันสมัยจนที่เป็นที่สนใจของผู้เข้าร่วมชม
โดยการจัดโครงการครั้งนี้มุ่งหวังสนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ สามารถพึ่งตนเองได้และบุคลากรในกลุ่มก็มีความรู้ความสามารถ สามารถบริหารจัดการ วางแผนพัฒนากลุ่มเข้าสู่ระบบธุรกิจได้ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ผลิตที่อยู่ในกลุ่มซึ่งกำลังปรับตัวสู่การพัฒนาที่เรียกว่ากลุ่มดี กิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์เพื่อเปรียบเทียบความเก่าและใหม่แล้ว ยังมีการประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ โดยในปี 2558 มีผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการโอท็อปแล้ว 2 ครั้ง รวมจำนวน 1,012 ราย มีผลิตภัณฑ์รวมทั้งสิ้น 1,510 ผลิตภัณฑ์ และมียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เดือน ต.ค.2557-เม.ย.2558 จำนวนกว่า 1,145,322,220 บาท
นอกจากนี้มีการนำเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเครือข่ายองค์ความรู้โอท็อปหรือ KBO (Knowledge-Based OTOP) จำนวน 30 ผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นและผลการพัฒนาประสิทธิภาพของกลุ่มผู้ผลิตที่ประสบความสำเร็จจำนวน 278 ผลิตภัณฑ์ โดยจะมีการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทั้งใหม่และเก่าเป็นรายอำเภอเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง ส่วนผลิตภัณฑ์ที่จัดอยู่ในกลุ่มดีมีจำนวนทั้งหมด 5 รุ่น ก็จะได้รับประโยชน์จากกิจกรรมในครั้งนี้โดยพบว่าในครั้งนี้มีผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มดีเข้าร่วมจำนวน 278 ผลิตภัณฑ์ด้วย ทั้งนี้ได้มีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มรช.) เข้าร่วมให้ความรู้กับผู้ประกอบการในกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.