มฟล. ลงพื้นที่ให้ความรู้เยาวชนป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร‏

17

DSC00044

วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับบริษัทโตโยต้า เชียงราย จำกัด โดยการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมูลนิธีเอสซีจี ได้ร่วมจัดโครงการ “เยาวชนรวมใจต้านภัยสังคม :คืนคนดีให้พ่อแม่” กรณีศึกษาการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24  อ.จุน จ.พะเยา จำนวน 170 คน โดยมีนายราเชน ไชยทิพย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ

 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนด้วยการสร้างจิตสำนึกแห่งการเป็นลูกที่ดี และตระหนักถึงปัญหาสังคม โดยเฉพาะการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรซึ่งเป็นปัญหาหลักของสังคมไทยในปัจจุบัน โดยทาง มฟล. ได้นำตุ๊กตาทารกเสมือนจริงที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ไปเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย โดยให้นักเรียนได้รับทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ การป้องกัน และการดูแลทารก  เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และสัมผัสถึงการเลี้ยงดูทารกว่ามีขั้นตอนอย่างไร มีความลำบากแค่ไหน โดยหวังผลให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความวิริยะอุตสาหะของบิดา มารดา และครอบครัวที่เลี้ยงดูนักเรียน ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนรู้จักดูแลตัวเองไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เพราะการตั้งครรภ์ก่อนวัยและไม่พึ่งประสงค์จะตามมา

สำหรับตุ๊กตาทารกเสมือนจริงนั้นจะมีแปรแกรมควบคุม และเซ็นเซอร์ เสมือนทารกแรกเกิดจริงๆ คือตุ๊กตาจะร้องไห้ถ้าผู้เลี้ยงดูไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง  โดยเซ็นเซอร์ต่างๆ จะทำหน้าที่ให้เด็กหยุดร้องไห้ด้วยวิธีการป้อนนม เปลี่ยนผ้าอ้อม ลูบหลัง และอุ้มพาดบ่าให้เรอ ถ้าทำถูกวิธีทารกจะหยุดร้องไห้ ทั้งนี้ทาง มฟล. มีอยู่จำนวน 5 ตัว ในความดูแลของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มีมูลค่าทั้งสิ้น 200,000 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อตุ๊กตาจากมูลนิธีเอสซีจี และธนาคารออมสิน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.