รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

12

20150519114626scgt

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พร้อมทั้งเยี่ยมชมกะรบวนการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบำบัด และติดตามผลการดำเนินงานในการฟื้นฟู ณ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.