ปส.ลงพื้นที่สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางรังสี

4
1
เวลา 09.00 น.วันที่ 15 มิ.ย.58 ที่ห้องประชุมโรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม นายรัชกฤช สถิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมสัมพันธ์เครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางรังสี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี  โดยมี นางสุชิน อุดมสมพร ผอ.สำนักสนับสนุนความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ(ปส.) นำวิทยากรมาให้ความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังภัยทางรังสี กับผู้แทนจากหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังภัยทางรังษีภาคเหนือ
นางสุชิน อุดมสมพร กล่าวว่า ทาง ปส.มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยผ่านเครือข่ายสถานีเฝ้าระวังภัยรังสีทางอากาศ ซึ่งติดตั้งคลอบคลุมหลายส่วนของประเทศ จำนวน 17 สถานี ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงรย พะเยา ตาก ขอนแก่น อุบลราชธานี หนองคาย สกลนคร บรีรัมย์ กรุงเทพฯ ปทุมทานี กาฐจนบุรี ตราด ระยอง สงขลา ระนอง และภูเก็ต และสถานีเฝ้าระวังภัยรังสีใต้น้ำ 3 สถานี คือ ระยอง สงขลา และภูเก็ต นอกจากนี้มีศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค จำนวน 3 แห่งใน 3 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคตะวันออกที่ มหาวิทยาลัยบูรพา  และภาคใต้ที่มหาวิยาลัย สงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นการดำเนินงานเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
“สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ จะเน้นการส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้ใจให้กับเครือข่ายภาคเหนือเกี่ยวกับการเฝ้าระวังความปลอดภัยทางรักสีให้ประชาน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมฐานปฏิบัติการทางรังสี เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนเพื่มมากขึ้นด้วยวิธีที่เข้าใจง่าย และสามารถทดลองได้ด้วยตนเอง ”   ผอ.สำนักสนับสนุนความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ(ปส.) กล่าว

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.