เทศบาลนครเชียงรายจัดกิจกรรมวินสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี ๒๕๕๘

9

DSC_5416_1

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย กลุ่มเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม นักเรียนในสังกัดเทศบาล ร่วมพิธีลงนามการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และร่วมปลูกต้นไม้มเหสักข์ สักสยามินทร์ ๗ พันล้านฝัน ๗ พันล้านใจ คิดห่วงใยในพื้นโลก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ตามโครงการปลูกรักษ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ ณ สวนสาธารณะหนองปึ๋ง จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.