พิธีเปิดโครงการอบรมค่ายพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียนโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

13

DSC_5818

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมค่ายพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียนโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย เพื่อสนับสนุนการให้ความรู้แก่นักเรียนซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อพัฒนาก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในระยะอันใกล้นี้ ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.