เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยกย่องเชิดชูเกียรติ ( แหล่งเรียนรู้เมืองต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย )

16

DSC_6132

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายสากล ฐินะกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ตัวแต่ผู้นำชุมชน นักเรียน ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยกย่องเชิดชูเกียรติ ( แหล่งเรียนรู้เมืองต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ) เพื่อให้พื้นที่ตัวอย่างของเทศบาลนครเชียงราย สามารถถ่ายทอดแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน                    ณ อาคารเทิดพระเกียรติ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.