ไกด์เชียงรายรวมตัวคัดค้านการขึ้นทะเบียนไกด์ต่างชาติ

5
2
เวลา 09.30 น.วันที่ 26 มิ.ย.58 นางณัฐพัชมณ ศรีพิทักษ์สกล นายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงราย พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมมัคคุเทศก์ประมาณ 30 คน ได้รวมตัวกันที่บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อคัดค้านนโยบายของสำนักทะเบียนและธุรกิจนำเที่ยวกรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาที่จะเปิดโอากสให้มัคคุเทศก์ชาวต่างชาติได้ขึ้นทะเบียนเป็นมัคคุเทศก์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้สามารถประกอบอาชีพในประเทศไทยได้
โดย นางณัฐพัชมณ ศรีพิทักษ์สกล นายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงราย กล่าวว่า ปัจจุบันมีมัคคุเทศก์ที่เป็นสมาชิกทั้ง จ.เชียงราย และพะเยารวมกันมีจำนวน 1,400 คน ที่มารายงานตัวกับทางกระทรวงการท่องเที่ยว และในประเทศไทยมีทั้งหมดจำนวน 59,200 คนที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง ซึ่งหากมีการอนุญาตให้มัคคุเทศก์จากต่างชาติมาขึ้นทะเบียนและทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายก็จะทำให้เกิดผลกระทบกับมัคคุเทศก์ในประเทศอย่างแน่นอน ซึ่งอาชีพนี้เป็น หนึ่งใน 39 อาชีพสงวนของคนไทย ซึ่งควรจะห้คนไทยกระอาชีพนี้เท่านั้น หากมีการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติมาขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง ลูกหลานและน้องๆที่กำลังศึกษา และจะจบมาก็จะต้องถูกแย่งงานจากชาวต่างชาติ ทางสมาคมมัคคุเทศก์เชียงราย จึงได้รวมตัวกันเพื่อ ขอให้ทางสำนักทะเบียนและธุรกิจนำเที่ยวได้ทบทวนนโยบายและยกเลิกการขึ้นทะเบียนดังกล่าว
หลังจากที่ได้รวมตัวกันและสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายแล้ว สมาชิกสมาคมมัคคุเทศก์ ที่มารวมตัวกันได้เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อยื่นหนังสือให้กับทาง นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เพื่อเสนอต่อทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาต่อไป ก่อนจะแยกย้ายกันไปอย่างสงบ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.