นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญโภชนาการ ลงพื้นที่ดูการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข

8

11695921_10206801928663742_4322661026981330487_n

ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ อ.สง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญโภชนาการ ลงพื้นที่ดูการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุข ศูนย์ตรวจรับรองและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย สหกรณ์นางแล หมุ่บ้านสันทางหลวง ต.จันจว้า อ.แม่จัน เพื่อนำมาวางแผนปีที่ 3 ของโครงการ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.