ทน.เชียงราย เปิดการอบรมสัมมนาและมอบใบประกาศเกียรติคุณ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เทศบาลนครเชียงราย เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ การจัดเก็บภาษีของเทศบาลฯ

25

20150715131159W2sz

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการอบรมสัมมนาและมอบใบประกาศเกียรติคุณ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เทศบาลนครเชียงราย เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ การจัดเก็บภาษีของเทศบาลฯ ให้มีความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมกับประชาชน ณ โรงแรมเวียงอินท์ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.