อำเภอแม่ฟ้าหลวงจัดงานเทศกาลโล้ชิงช้า ประจำปี 58

23
33
เวลา 09.00 น.วันที่ 29 ส.ค.58 ที่ลานพระสยามเทวาธิราช บ้านสามแยกอีก้อ หมู่ 28 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย นายพรหมโชติ ไตรเวช รองอธิบดีกรมการทองเที่ยว ได้้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานเทศกาลโล้ชองช้า กระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ ประจำปี 2558 โดยยมีนายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน องค์การบริหรส่วนจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วม โดยมีประชาชนจากชนเผ่าในพื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวง และนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
โดยประเพณีโล้ชิงช้า เป็ฯประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าอาข่า ที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ มีต้นกำเนิดในดินแดนที่มีชื่อว่า “จาแดล้อง” ซึ่งอยู่ในประเทศปัจจุบัน ซึ่งที่แห่งนี้ได้มีผู้นำอาข่าที่ยิ่งใหญ่ที่ชาวอาข่าให้ความเคารพนับถือเป็ฯอย่างมาก ซึ่งประเพณีโล้ชิงช้านั้นแต่เดิม จะจัดประมาณ 30 วัน แต่ภายหลังได้ปรับเปลี่ยนให้มีตามความเพมาะสมเหลือเพียง 4 วัน คือ วันที่หนึ่งเป็นวันตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ วันที่สองเป็นวันสร้งชิงช้า วันที่สามเป็นพิธีกรรมเลี้ยงผู้เฒ่าผู้แก่ และวันที่สี่เป็นวันสุดท้ายทั้งหญิงและชายจะออกมาเล่นชิงช้าอย่างสนุกสนาน ซึ่งในประเพณีจะเป็นประเพณีที่สำคัญของหญิงชาวอาข่าที่จะแต่งตัวสวยงามประดับด้วยเครื่องแต่งกายประจำชนเผ่า เพื่อมาโล้ชิงช้า และเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองให้กับพืชพันธ์ที่จะได้เก็บเกียวไว้เพื่อบริโภค
นายพรหมโชติ ไตรเวช รองอธิบดีกรมการทองเที่ยว กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นการนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกให้พี่น้องชนเผ่าอาข่าเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ เรียนรู้ และสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชนเผ่าโบราณ ภายใต้ความร่วมมือของชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม และสามารถถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลัง นอกจากการอนุรักษ์วัฒนธรรมแล้วยังเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่ ทำให้เกิดรายได้กับชุมชน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.