มฟล. ติวเข้มนักศึกษาฝึกงาน เติมเต็มความรู้-ความคิด-ความฉลาดทางอารมณ์

38

 IMG_7324

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา จัด “กิจกรรมและกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน” (MFU Pre-Internship 2015) ประจำปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาไทยชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาไทยชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 ตลอด 4 วันเต็มในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษาเตรียมฝึกงานเข้าร่วมกว่า 1,400 คน ณ หอประชุมสมเด็จย่า เพื่อเตรียมความพร้อมชนิดเข้มข้นในหลากหลายด้าน ให้กับนักศึกษาที่จะไปฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการจริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเขียนโปรไฟล์เพื่อสมัครงานและศึกษาต่อ การพัฒนาบุคลิกภาพ การใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์ก ทักษะการใช้ภาษาไทยในการทำงาน รวมทั้งด้านความคิดและทัศนคติที่ดี โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงถ่ายทอดมุมมองแบบถึงแก่น เช่น ธาดา เศวตศิลา  จากทรู, ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย  จากเอสเอ็มอีตีแตก, สาธิดา แก้วขาว จากการบินไทย,วุฒิชัย ตั้งเมตตาจิตตกุล  จากสิงห์ เป็นต้น

       ดร.สุวรรณา เดชาทัย รองอธิการบดี และหัวหน้าส่วนจัดหางานฯ มฟล. กล่าวว่า นอกจากความพร้อมทางด้านวิชาการในสาขาวิชาของตัวเองแล้ว การเตรียมตัวด้านอื่นๆ ก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษา หรือนักศึกษาฝึกงาน ทั้งในด้านทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บุคลิกภาพในการทำงาน การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กให้เป็นประโยชน์ในโลกยุคดิจิตอล และที่ขาดไม่ได้คือการปรับทัศนคติในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เป็นสิ่งสำคัญมากในการทำงานในสังคมต่างวัฒนธรรม ซึ่งนักศึกษา มฟล. ค่อนข้างได้เปรียบเพราะได้เรียนและใช้ชีวิตร่วมกับนักศึกษาต่างชาติในมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว รวมทั้งมหาวิทยาลัยยังได้ส่งเสริมการทำกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรอบรู้และมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับเพื่อนสาขาอื่นๆ รวมถึงบุคคลภายนอก กิจกรรมเตรียมความพร้อมนี้จะช่วยให้นักศึกษามีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการฝึกงานและการทำงานในอนาคต

       “ที่ผ่านมานักศึกษาฝึกงานจาก มฟล. ได้รับคำชื่นชมจากผู้ประกอบการในหลายด้าน ทั้งความพร้อมด้านความรู้ความสามารถเฉพาะทางที่ตรงกับความต้องการ ทั้งยังมีความสามารถในการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทัศนคติที่ดี รวมทั้งความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีโดยเฉพาะในเกี่ยวกับการทำงาน นับเป็นสะท้อนที่ดีว่า มฟล. สามารถสร้างทรัพยากรที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับได้ในวงกว้าง” ดร.สุวรรณา กล่าว

         ในงานนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรมืออาชีพ ที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายวงการ เช่น พ.ต.ท.หญิง แพทย์หญิงอัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และแพทย์ประจำกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลตำรวจ เป็นวิทยากรเรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์, ธาดา เศวตศิลา  ผู้อำนวยการกลุ่มลูกค้าสถาบันการศึกษา บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรเรื่อง การใช้ Social Network กับการทำงาน, ธีระ เหลืองอักษร ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม โรงแรมรายาวดี (กระบี่) เป็นวิทยากรเรื่อง การสร้างโปรไฟล์เพื่อการสมัครงานและศึกษาต่อ, ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย  พิธีกรรายการโทรทัศน์ SME ตีแตก เป็นวิทยากรเรื่อง การปรับทัศนคติเข้าสู่โลกการทำงาน, สาธิดา แก้วขาว พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม,  วุฒิชัย ตั้งเมตตาจิตตกุล  ผู้จัดการแผนกการตลาด บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เป็นวิทยากรเรื่อง การปรับทัศนคติเข้าสู่โลกการทำงาน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.