นครเชียงราย ให้การต้อนรับ พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ เลขานุการคณะกรรมาธิการ พร้อมคณะ

70

3

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย ให้การต้อนรับ พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ เลขานุการคณะกรรมาธิการ พร้อมคณะกรรมาธิการ การปกครองส่วนท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ได้มาเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านการศึกษาและการบริหารงาน เทศบาลนครเชียงราย ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.