ทน.เชียงราย จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

10

20150813155907McFF

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘  นายทนง ดอนชัย  รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสมศักดิ์  เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย และ สมาชิกสภาเทศบาลฯร่วมกับ ชาวชุมชนดอยสะเก็น จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรัก ดูแลเอาใจใส่ทรัพยากรป่าและสิ่งแวดล้อม ณ สวนป่าดอยสะเก็น

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.