เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘

4

1439867064931

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘ ( จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติ ด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งวัตกรรม ) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการส่งเสริม เผยแพร่ผลงานด้านการค้นคว้าและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ซึ่งมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.