นักศึกษาใหม่ มฟล.ไหว้ครู อธิการบดีเจิมหน้าผากรับเป็นลูกศิษย์

49

MFU-22

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีไหว้ครูและรับเป็นลูกศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งมีการเรียกขานตามลำดับรุ่นว่าเป็น “ลำดวนช่อที่ 17” ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 ณ หอประชุมสมเด็จย่า เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงว่าพร้อมใจถวายตัวเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ในสถาบันแห่งนี้ และจะยึดถือเอาคำปฏิญาณตนว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ใฝ่ภูมิรู้คู่ภูมิธรรม พร้อมยึดมั่นเอาความกตัญญูรู้รักสามัคคีเป็นแนวทางนำชีวิต ในการนี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีการเจิมหน้าผากให้แก่นักศึกษาใหม่ 3 จุด อันหมายถึงความมุ่งหมาย 3 ประการคือ มุ่งหมายให้ลูกศิษย์เป็นคนดี ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน และมีอนาคตที่ดีเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว

      ในลำดับพิธีการ เริ่มต้นด้วยขบวนอัญเชิญตุงพระราชทาน ซึ่งใช้เป็นลายมหามงคลประดับไว้ในชุดรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย ที่ได้นำพระนามาภิไธย ส.ว. ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี มาใช้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องด้วยอัญเชิญพระนามของพระองค์มาเป็นชื่อมหาวิทยาลัย จากนั้นเป็นพิธีไหว้ครู พิธีจุดเทียนสัญลักษณ์ พิธีเจิมหนังสือ พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาดีเด่นด้านต่างๆ และพิธีกล่าวปฏิญาณตนของนักศึกษา ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความเพียรพยายามอย่างที่สุด จะประพฤติตนเป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ จะแน่วแน่ครองตนให้อยู่กรอบของศีลธรรม จะยึดมั่นในความกตัญญูพร้อมรู้รักสามัคคี และห่างไกลจากอบายมุขทั้งปวง เพื่อเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้อย่างเต็มภาคภูมิ และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของแผ่นดินต่อไป

       หลังพิธีไหว้ครูและรับเป็นลูกศิษย์เสร็จสิ้น นักศึกษาใหม่ทุกคนได้มารวมตัวกันที่ลานราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อกอดคอพร้อมใจบูมมหาวิทยาลัยร่วมกัน นับเป็นการเปล่งเสียงแห่งความภาคภูมิใจที่ดังกึกก้องไปทั้งลานดาว เมื่อการบูมจบลง นั่นหมายความว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน ได้ผ่านขั้นตอนและพิธีการรับนักศึกษาใหม่มาครบถ้วน และได้เป็นลูกแม่ฟ้าหลวงเต็มตัวแล้ว

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.