โครงการเปิดเทอมสบายใจ ปลอดภัยโรคติดต่อ

8

3

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพภายใต้โครงการเปิดเทอมสบายใจ ปลอดภัยโรคติดต่อ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อให้แกนนำนักเรียนได้รับการเรียนรู้วิธีป้องกันเกี่ยวกับโรคติดต่อ ยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน และสุขาภิบาลอาหาร นำไปปฏิบัติและเผยแพร่ความรู้อย่างถูกวิธีไปสอนกลุ่มนักเรียนแบบพี่สอนน้อง ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.