พิธีมอบรางวัลเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ระดับ “ดีเลิศ”

7

3-2

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุลรองนายกเทศมนตรี นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย และนางสุรนิตย์ อ่องฬะ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ระดับ ดีเลิศประจำปี ๒๕๕๘ ภายใต้โครงการ สืบสานอาหารล้านนา สร้างคุณค่าชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๑๗ ปี การสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นอีกครั้ง ที่โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้าได้รับรางวัลจากสถาบันพระปกเกล้าต่อเนื่องกัน ๔ ปีติดต่อกัน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๓ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นนทบุรี

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.