เปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

21

11

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ได้เข้าใจถึงกฎระเบียบและกติกา ในการแข่งขันกีฬา และเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์ สังคมและสติปัญญาที่ดีขึ้น รวมพลังสร้างความสามัคคี ณ โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.