ทน.เชียงรายรับรางวัลผู้ส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองท้องถิ่น

25

11-2

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ตัวแทนเทศบาลนครเชียงรายร่วมรับรางวัลผู้ส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ประจำปี ๒๕๕๘ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูบุคคล องค์กรและหน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองท้องถิ่น และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการสนับสนุนสืบสานการแต่งกายผ้าไทย ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.