มฟล. จัดซิตี้ทัวร์ พานักศึกษาต่างชาติท่องเชียงราย

25

mfu

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จัด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำความรู้จักจังหวัดเชียงราย หรือ ซิตี้ทัวร์ ประจำปี 2558 ให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ได้ลงทะเบียนเข้าเรียนที่ มฟล. ในปีนี้ เนื่องจาก ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการรับและดูแลนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมถึงภารกิจการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติและกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์เป็นประจำทุกปี
จึงได้ร่วมกับชมรมนักศึกษานานาชาติ ได้กำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำความรู้จักจังหวัดเชียงราย สำหรับนักศึกษาต่างชาติขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้ทราบประวัติความเป็นมาและสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมถึงการเรียนรู้พื้นที่บริเวณชายแดนของจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจและการค้าการลงทุนที่สำคัญ ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ทั้งนี้โครงการได้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้รับทราบประวัติความเป็นมาและสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย และเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้พื้นที่บริเวณชายแดนของจังหวัดเชียงราย รวมถึงเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย จึงได้นำนักศึกษาเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย เช่น ไร่ชาฉุยฟง, โครงการพัฒนาดอยตุง, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน, สามเหลี่ยมทองคำ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของนักศึกษานานาประเทศ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.