ทน.เชียงราย รับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาผังแม่บท ระบบเมืองจำลองสามมิติ

13

20151001103410rVSe

 

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่เทศบาล ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ร่วมการประชุม นำเสนอโครงการและรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาผังแม่บท ระบบเมืองจำลองสามมิติ ( 3D City Model Project ) เพื่อการบริหารจัดการเมือง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง เทศบาลนครเชียงราย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งนำเสนอโดย คณะสถาปัตยกรรมฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.