มฟล. จัดสอบโควตาแล้ว วางแผนรับ 3,280 คน  เข้าสอบเกือบ 6,000 คน ประกาศผล 2 พ.ย.นี้

6
เมื่อวันที่ 17 -1 8 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 : ระบบโควตา ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีนักเรียนเดินทางมาเข้าสอบจากทั่วประเทศจำนวน 5,705 คน เพื่อสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยวางแผนรับนักศึกษาจากระบบนี้ไว้ที่ 3,280 คน หลาย โดยผู้สมัครส่วนใหญ่ให้เหตุผลในการเลือกมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไว้อย่างหลากหลาย เช่น การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน, มีสาขาวิชาให้เลือกเรียนแตกต่างจากที่อื่นและตรงกับความต้องการของผู้สมัครสอบ รวมถึงบรรยากาศที่ดีและสวยงามของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้จะมีการประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 สามารถติดตามผลได้ที่ www.mfu.ac.th
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังอยู่ระหว่างการประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 : ระบบรับตรง สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 13 พฤศจิกายน 2558 ผู้สนใจจะต้องเป็นผู้สมัครสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ที่จะจัดสอบโดยสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยยังมีการสอบคัดเลือกผ่านอีกหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นแอดมิชชั่นหรือโควตาพิเศษในสำนักวิชาต่างๆ อาทิ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร นิติศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารการรับสมัครได้ที่ http://www.mfu.ac.th/admission.php

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.