ทน.เชียงรายส่งตัวนักกีฬาร่วมกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

12

CRM_0464

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายณรงศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล คณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีส่งนักกีฬา เพื่อเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๓ รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนเสริมสร้างบุคคลให้มีระเบียบ วินัย มีความสามัคคี มีคุณธรรม และมีน้ำใจนักกีฬา ณ บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.