เชียงราย คิกออฟสู้หกภัยธรรมชาติอุบัติเหตุภาคเหนือตอนบน 2

8

aaa

 

วันที่ 1 ธ.ค.58 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานธีเปิดกิจกรรมประกาศวาระกลุ่มจังหวัดปี 2558 ภาคเหนือตอนบน 2 โดยพิธีจัดให้มีการจัดขบวนรถรณรงค์และรถนิทรรศการภัยเคลื่อนที่จากสวนตุงและโคมเทศบาลนครเชียงราย ไปยังบริเวณลานจัดพิธีโดยจัดเป็นรถนิทรรศการภัยเคลื่อนที่จำนวน 6 ภัย ได้แก่ภัยหนาว ภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน อุบัติเหตุทางถนน อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่มและแผ่นไหว ส่วนบริเวณการจัดงานมีการจัดแสดงสาธิตจำลองเหตุการณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนิทรรศการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติต่างๆ ดังกล่าว โดยมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวของจากทั้ง จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน ซึ่งอยู่ในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 เข้าร่วมครบครัน ภายในงานยังมีภาคีเครือข่าสยด้านการป้องกันและบรรเทสาธารณภัย กลุ่มพลังมวลชน นักศึกษาและประชาชน เข้าร่วมงานกว่า 10,000 คน

 

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อให้เกิดวาระกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ปี 2558 อันจะเป็นปีแห่งการลดความสูญเสียจากภัยหนาว ภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน อุบัติเหตุทางถนน อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม แผ่นดินไหว ซึ่งจะทำให้แต่ละจังหวัดยึดแถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันต่อไป รวมทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างจิตสำนึก สร้างภูมิคุ้มกันสาธารณภัย และสร้างความปรองดองแก่ภาคีเครือข่ายดังกล่าว ขณะเดียวกันยังสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.