เขตเศรษฐกิจพิเศษ เชียงของชะงัก หลังพื้นที่คัดค้าน

18

3

การจัดตั้งเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศาในจังหวัดเชียงรายซี่งมี 3 พื้นที่ คือ อ.แม่สาย อ.เชียงแสน และอ.เชียงของ ซึ่งใน อ.แม่สาย จะเป็นโซนของโลจิสติก อ.เชียงแสน จะเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และโลจิสตกทางน้ำ ส่วน อ.เชียงของจะเป็นแห่งอุตสาหกรรมทั้งโลจิสติกและการท่องเที่ยว ซึ่งที่ อ.แม่สาย และเชียงแสนนั้น ได้มีความลงตัวและดำเนินการไปถึงเฟสที่ 2 แล้ว แต่ด้าน อ.เชียงของในบางพื้นที่ยังคงติดขัดพเราะยังไม่สามารถจัดสรรพื้นที่ที่ลงตัวได้

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่า  สำหรับพื้นที่จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ อำเภอเชียงของ นั้นได้เกิดความไม่เข้าใจระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งทางประชาชนเองเข้าในว่าการจัดตั้งอุตสาหกรรมนั้นเป็นการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรือนิคมอุตสาหกรรม แต่อุตสาหกรรมที่จะจัดตั้งในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ ต.บุญเรือง นั้นเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยในเบื้องต้นก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อให้ความเข้าใจกับประชาชน

สำหรับที่มีกระแสข่าวว่าผู้ว่าเองจะไม่ลงพื้นที่นั้นอีกเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้น สำหรับพื้นที่เชียงของ หากมีความคืบหน้าก็จะลงพื้นที่เอง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ แต่หากติดภารกิจก็จะได้มอบหมายให้กับนายอำเภอดำเนินการแทน แต่อย่างไรก็ตามหากการประชาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่แล้วพบว่าในพื้นที่ไม่ต้องการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษก็จะเปลี่ยนไปดูในจุดอื่นแทน ก็ต้องให้เสียงของประชาชนในพื้นที่เป็นผู้ตัดสิน

สำหรับความคืบหน้าเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดเชียงราย อยู่ในระหว่างดำเนินการไปในระยะหนึ่งแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ อ.แม่สาย และเชียงแสน ที่สามารถกำหนดจุดที่จะจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไปแล้ว ซึ่งทั้ง 2 อำเภอมีความพร้อมและประชาชนในพื้นที่ก็ให้การตอบรับที่ดี จะมีเพียงที่ อ.เชียงของเท่านั้นที่ยังคงติดขัดเรื่องการจัดโซนอยู่เท่านั้นแต่ก็จะให้ประชาชนในพื้นที่เป็นผู้ตัดสินใจ

ดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การจัดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้มีคามพร้อมในการจัดโซนเพื่อจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจังหวัดเชียงรายถูกจัดอันดับให้อยู่ในอันดับ 1 ใน 5 ของจังหวัดที่มีความพร้อม ซึ่งจังหวัดเชียงรายมี 3 อำเภอ คือ แม่สาย เชียงแสน และเชียงของ โดย ที่อำเภอแม่สาย และเชียงแสนนั้น สามารถกำหนดพื้นที่ได้แล้ว และกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ ส่วนพื้นที่เชียงของนั้นพบว่าในปัจจุบันยังมีปัญหาเรื่องพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่สำรองเอาไว้อีกหลายพื้นที่ ซึ่งหากในพื้นที่ ต.บุญเรือง ไม่สามารถดำเนินการได้ ก็มีพื้นที่อื่น ที่ได้พิจารณาไว้มาก่อนหน้านี้แล้ว แต่ถ้าด้านความเหมาะสมนั้นที่ ต.บุญเรือง มีความเหมาะสมมากที่สุด เพราะเป็นพื้นที่ใหญ่ แต่หากชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ยินยอมก็ต้องหาพื้นที่ใหม่ ซึ่งก็มีพื้นที่สำรองเอาไว้อีก  2 – 3 แห่ง แต่อย่างไรก็ตามจะต้องขึ้นอยู่กับประชาชนในพื้นที่ว่าจะตัดสินใจอย่างไร

สำหรับในพื้นที่ อ.แม่สาย นั้นได้จัดสรรให้อยู่ในพื้นที่ซึ่งเหมาะสมในด้านโลจิสติก ซึ่งอยู่ในโซนก่อนถึงเมืองและไม่ใกล้กับชุมชนจนเกินไป ซึ่งก็อยู่ในขั้นตอนการเนินการแล้ว ส่วนที่ อ.เชียงแสนนั้น ได้เตรียมไว้ 2 แห่ง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว และอีกแห่งรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติก ซึ่งทั้ง 2 พื้นที่นี้ไม่มีปัญหาในการดำเนินการแต่อย่างใด

ด้านนายธนิสร กฎุมพร ประธารคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่อำเภอเชียงของ จ.เชียงราย กล่าวว่า สำหรับการจัดตั้งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษใน อ.เชียงของนั้น ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดเพราะได้ประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษไปแล้ว  ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการเฟส 2 แล้ว ส่วนในพื้นที่ ต.บุญเรืองนั้นเป็นหนึ่งพื้นที่ ซึ่งรัฐบาลจัดสรร ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศใช้มาตรา 44 ในการจัดสรรพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  โดย พื้นที่ที ต.สถานเองก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยกรมธนารักษ์เป็นเจ้าของพื้นที่และให้เอกชนเข้ามาเช่าพื้นที่ดำเนินการ โดยกรมธนารักษ์จะเป็นผู้ดำเนินการ โดยการนิคมอุตสาหกรรมจะเข้ามาดำเนินการด้านโครงสร้างเช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา ซึ่งภาครัฐจะเข้ามาทำ

สำหรับในพื้นที่ ต.บุญเรือง ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มแม่น้ำอิง ที่ชาวบ้านได้พัฒนาเป็นแก้มลิงเพื่อป้องกันน้ำท่วมและเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ว และมีป่าที่ยังอุเมดมบูรณ์บางส่วน 3,000 กว่าไร่ ซึ่งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชน ซึ่งชาวบ้านเองก็มีความตระหนกว่าหากประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ ต.สถานไปแล้ว ชีวิตจะเปลี่ยนไป ทำให้ขาดรายได้  ซึ่งเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นการขาดการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันเท่านั้น  ซึ่งก็ต้องทำความเข้าใจกับประชาชน ซึ่งได้ใช้พื้นที่นี้มานาน ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงและมีผู้ที่ไม่เห็นด้วย ก็ต้องมีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งทางประชาชนเองก็อยากให้เสียน้อยที่สุด ซึ่ง ต.บุญเรืองเองจะจัดตั้งเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งจะคงอนุรักษ์พื้นที่เอาไว้ เพื่อให้เหมาะสมกับการท่องเที่ยวเช่นการส่องนก ตกปลา กิจกรรมทางน้ำเป็นต้น หรือพัฒนาเป็น ป่าต้นน้ำ ซึ่งก็อาจจะแยกเป็นหลายส่วนในการดำเนินการ ซึ่งขั้นแรกก็ต้องเข้าไปพูดคุยและให้ความเข้าใจกับประชาชนในพืนี่เสียก่อน ซึ่งในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความต้องการที่พัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่ แต่ก็ไม่อยากให้มีอุตสาหกรรมหนักๆ มาในพื้นที่เช่นด้านโลจิสติก ด้านโรงงานผลิต ที่มีมลพิษกับพื้นที่ ซึ่งตรงนี้หากทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่แล้วหากประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าอยากไรก็ต้องทำตามเพราะประชาชนเป็นเจ้าของพื้นที่ ซึ่งการจัดทำเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ อ.เชียงของ จะเป็นพื้นที่ซึ่งต้องพัฒนาร่วมกัน ทั้งชาวบ้านและภาครัฐจึงจะอยู่ได้อย่างยั่งยืน และสามารถพัฒนาชุมชนให้มีรายได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างอาชีพให้กับชุมชน

สำหรับที่ตำบลสถานทางชุมชนยอมรับที่จะจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่บ้านทุ่งอ่าง ชาวบ้านมีส่วนร่วมการที่จะยกให้กรมธนารักษ์เข้ามาบริหารจัดการ ซึ่งชาวบ้านจะเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกว่าจะให้มีอุตสาหกรรมประเภทใดในพื้นที่ การที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ อ.เชียงของนั้นจะต้องเข้ามาทำความเข้าใจกับชุมชนเสียก่อน และอธิบายให้พื้นที่เข้าใจ นอกจากนี้จะต้อง สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นด้วย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.