อบจ.เชียงราย รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะองค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงาน “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงราย”

30

2

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทน ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงราย ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะองค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงาน “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงราย” โดยมี ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในครั้งนี้ ณ หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.