ประชุม คณะกรรมการการจัดงาน “มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015

21

2

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทน ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร จัดการประชุมระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการการจัดงาน “มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015 ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2558 – 10 มกราคม 2559” ณ ห้องธรรมปัญญา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.