พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการให้บริการของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพให้บริการนักท่องเที่ยว หลักสูตรสามล้อสองแถวเชียงรายกับก้าวแรกของการเข้าสู้ประชาคมอาเซี่ยน

22

P1sEjZSot35055WedDec2015

วันที่ 16 ธันวาคม 2558 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทน ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการให้บริการของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพให้บริการนักท่องเที่ยว หลักสูตรสามล้อสองแถวเชียงรายกับก้าวแรกของการเข้าสู้ประชาคมอาเซี่ยน ณ หอประชุมอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.