ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดงานไม้ดอกอาเซียน

9

IMG_1101

วันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 18.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมายังสวนไม้งามริมน้ำกก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ทรงเปิดงาน “มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015” (Chiangrai ASEAN Flower Festival 2015) นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแก่จังหวัดเชียงราย มณฑลทหารบกที่ ๓๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนที่ได้ร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 ถึง วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2559 รวม 18 วัน 18 คืน ณ สวนไม้งามริมน้ำกก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

ภายในงานจัดแสดงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสวยงามหลากหลายสายพันธุ์, อุทยานกล้วยไม้, ขบวนบุปผชาติทางน้ำ สวนดอกไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ การจัดแสดงไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาพันธุ์ โดยได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระทันตธาตุ จากประเทศภูฏาน มาประดิษฐานภายในบริเวณงานให้นักท่องเที่ยวได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ ยังมีการแสดงอุโมงค์ไฟประดับเกลียวคลื่น, โคมไฟแฟนซีหลากสีสัน, การแสดงพลุ และน้ำพุดนตรีประกอบแสง สี เสียง สื่อผสมเฉลิมพระเกียรติฯ การจำหน่ายสินค้า “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ของจังหวัดเชียงราย กิจกรรมเคาท์ดาวน์ (countdown) ต้อนรับปีใหม่ งาน “มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015”

 

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และยกระดับการจัดงานเป็นงานท่องเที่ยวในระดับประเทศและระดับทูลกระหม่อมทรงเสด็จเปิดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา เปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของดีเมืองเชียงราย มาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสินค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน พร้อมทั้งเป็นจุดเชื่อมโยงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.