เทศบาลนครเชียงราย ร่วมปล่อยขบวนพร้อมเปิดการแข่งขันกีฬาสีและเกมส์นันทนาการ “ชบา เกมส์”

7

CRM_5811

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมปล่อยขบวนพร้อมเปิดการแข่งขันกีฬาสีและเกมส์นันทนาการ ชบา เกมส์ ประจำปี ๒๕๕­­๘ โรงเรียนเทศบาล ๘ ฝั่งหมิ่นเพื่อสืบสายสัมพันธ์สร้างความสามัคคี  ความรักในหมู่คณะ ห่างไกลยาเสพติด รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน ณ สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.