คณะผู้บริหารสถานศึกษาเทศบาลนครเชียงราย ตัวแทนผู้นำชุมชน ร่วมพิธีพบผู้นำ งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๒๐

14

CRM_7980

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย    คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย  คณะผู้บริหารสถานศึกษาเทศบาลนครเชียงราย ตัวแทนผู้นำชุมชน ร่วมพิธีพบผู้นำ งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๒๐ โดยมีคณะผู้นำและผู้บริหารจากเทศบาลนครเชียงรุ่ง มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และ คณะผู้นำและผู้บริหารจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ( แขวงบ่อแก้วและหลวงน้ำทา ) ได้พบปะพูดคุยและร่วมยินดีที่ได้มาเยี่ยมเยือนเทศบาลนครเชียงราย ณ ห้องดอยตุง ๑ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท        จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.