อบจ.เชียงราย ต้อนรับประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

21

2

วันที่ 8 มกราคม 2559 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (รศ.รัตนา จักกะพาก) ณ สวนไม้งามริมน้ำกก งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.