อบจ.เชียงราย ต้อนรับคณะดูงาน อบจ.สุรินทร์

18

2

วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นายสนธยา บุญประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะสมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.