เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่

15

CRM_1042

วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีศ.ดร.อภินันท์  โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพลตรีพิศาล นาคผจญ  ผู้บังคับมณฑลทหารบกที่ ๓๗ นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ประชาชน ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  แก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน ๒๗๐ รูป ณ ถนนธนาลัย อ.เมือง จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.