เทศบาลนครเชียงรายจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสักการะดวงพระวิญญาณพ่อขุนเม็งรายมหาราช ( พิธีตานหาพญามังราย )

25

20160126091631vapW

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ เทศบาลนครเชียงรายจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสักการะดวงพระวิญญาณพ่อขุนเม็งรายมหาราช ( พิธีตานหาพญามังราย ) เนื่องในวาระคล้ายวันทรงสร้างเมืองเชียงรายครบ ๗๕๔ ปี  โดยมีนายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา  จงสุทธานามณี ประธานที่ปรึกษาเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมพิธีอันเชิญองค์พญามังรายมหาราช ให้ประชาชนได้สักการะ พร้อมถวายพานพุ่มหรือพานดอกไม้    และห่มผ้าพระสถูปพญามังรายมหาราช  เพื่ออุทิศถวายเป็นราชกุศลแด่ดวง พระวิญญาณของพ่อขุนเม็งรายมหาราช  ผู้ทรงสร้างเมืองเชียงราย ณ วัดดอยงำเมือง   จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.