ชร.ประกาศห้ามเผาเด็ดขาด60วันถึงกลางเม.ย.

5

1455774247070

วันที่ 18 ก.พ.59 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลาง จ.เชียงรายนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย พล.ต.พิศาล นาคผจญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานในพิธีเปิดวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า โดยมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนำโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ทหาร นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ฯลฯ กิจกรรมมีการรรณงค์ป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน เช่น นิทรรศการ การแจกสื่อรณรงค์ ฯลฯ โดยเนื้อหาของกิจกรรมมุ่งประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการเผาทุกพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ.-16 เม.ย.2559 นี้อย่างเด็ดขาด วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสียหายต่อป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงป้องกันการเกิดหมอกควันที่มักเกิดขึ้นในฤดูแล้งจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทัศนวิสัยในการมองเห็น การคมนาคมทางอากาศ การท่องเที่ยว ฯลฯ
ในพิธีดังกล่างทางผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ยังมีการจัดให้มอบประกาศ จ.เชียงราย เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่าและการเผาในที่โล่งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้นำไปประชาสัมพันธ์ตอกย้ำตามท้องที่รับผิดชอบ ว่าในช่วงระยะเวลา 60 วันของการประกาศหากพบว่าผู้ใดละเมิดจะถูกดำเนินคดีทั้งปรับและพร้อมจำคุกตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นการเผาขยะ เศษกิ่งใบไม้ และการเผาในที่โล่งทุกชนิดในพื้นที่ชุมชน เพราะกฎหมายกำหนดว่าต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
กิจกรรมยังมีการปล่อยขบวนนักปั่นอาสาตรวจหาไฟ (Bike against forest fire) จำนวน 100 คัน เพื่อร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้จังหวัดยังจัดขบวนกำลังพลสนับสนุนและขบวนรถยนต์ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่จำนวน 83 คัน ออกรณรงค์และประกาศให้ประกาศทั้ง 18 อำเภอของ จ.เชียงราย ได้ทราบถึงมาตรการตลอด 60 วันดังกล่าวอย่างต่อเนื่องด้วย
นายบุญส่ง  กล่าวว่าตลอดระยะเวลา 60 วันดังกล่าวหากยังตรวจพบว่าพื้นที่ใดมีไฟไหม้เกิดขึ้นก็จะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายอำเภอท้องที่ เข้าพบเพื่อรายงานสถานการณ์พร้อมแนวทาง มาตรการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนทันที.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.