เทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมมอบทุนการศึกษาจากการจำหน่ายซีดีเพลงในงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ ๑๒

13

DSC_0438_resize

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมมอบทุนการศึกษาจากการจำหน่ายซีดีเพลงในงานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ ๑๒ ให้แก่สถานศึกษาและนักเรียนในจังหวัดเชียงราย พร้อมมอบรางวัลการประกวดแข่งขันเต้นประกอบดนตรี ของชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ในกิจกรรมดนตรีในสวน ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.