เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรม วันมาฆบูชา

82

S5

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรม วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  นางรัตนา จงสุทธานามณี ประธานที่ปรึกษาเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย คณะศรัทธาชุมชนต่างๆ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายเป็นพุทธบูชาหน้าพระสารีริกธาตุ พร้อมร่วมพิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อปลูกฝังให้เยาวชน และประชาชนเข้าใจถึงขนบธรรมเนียมประเพณีทางด้านพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทยและมีความศรัทธายึดมั่นตามหลักธรรมของพุทธเจ้าในการดำเนินชีวิตประจำวัน ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.