ปางช้างบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร จัดงานวันช้างไทย

16

จ๊างงงงงงงงงงง

วันที่ 12 มี.ค.59 ที่ปางช้างบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ในหมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร ตำบลแม่ยาว  ซึ่งเป็นหมู่บ้านเลี้ยงช้างแห่งเดียวของจังหวัดเชียงราย ทางเทศบาลตำบลแม่ยาว ได้ร่วมกันจัดงาน วันช้างไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559  ขึ้นที่บนเนินทรายกลางแม่น้ำกก ติดกับปางช้าง  เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างจิตสำนึกให้คนไทยทุกคนรักและหวงแหนช้างไทย ซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองไทย
ภายในงานมีพิธีการดำหัวและสู่ขวัญช้าง โดยควาญช้างจากพ่อหมอประจำเผ่าที่สืบทอดกันมาช้านานจะทำพิธี  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและชำระล้างสิ่งชั่วร้ายให้ช้างและควาญช้างอยู่เย็นเป็นสุข และปิดท้ายด้วยนำผลผลไม้ที่เป็นของโปรดของช้าง เช่นอ้อย ข้าวโพด และกล้วยใส่ในขันโตกขนาดใหญ่ เพื่อเลี้ยงขันโตกช้าง ให้ช้างของหมู่บ้านทั้ง 25 เชือกได้กิน โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ซึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีเลี้ยงขันโตกช้าง ทางปางช้างกะเหรี่ยงรวมมิตรให้ช้างที่มีหน้าที่นำนักท่องเที่ยวนั่งหลังชมธรรมชาติ มาตลอด 1 ปี ได้หยุดพักผ่อนไม่ต้องทำงานทุกชนิด 1 วัน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.