องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงาน “อปพร. ประจำปี 2559”

15

1

วันที่ 20 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงาน “อปพร. ประจำปี 2559” โดยมี นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยกองป้องกันบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเดินสวนสนามกับภาสีเครือข่าย และจัดนิทรรศการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.