เทศบาลนครเชียงราย จัดอบรมฟื้นฟูความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

10

DSC_3746

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เทศบาลนครเชียงราย จัดอบรมฟื้นฟูความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พร้อมมอบประกาศนียบัตร และเข็มเชิญชูเกียรติ โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มเชิญชูเกียรติ ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ ๑๐ ปี ๒๐ ปี ๓๐ ปี จำนวน ๕๑ คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของเทศบาลนครเชียงราย ณ หอประชุมทองกวาว โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.