ทน.เชียงราย ร่วมปล่อยขบวนรถฉีดพ่นละอองน้ำแก้ไขปัญหาหมอกควันสร้างความชุ่มชื่นในอากาศ

16

2016032111010425Pv

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ส่วนราชการและอปท.ในจังหวัดเชียงราย ร่วมปล่อยขบวนรถฉีดพ่นละอองน้ำแก้ไขปัญหาหมอกควันสร้างความชุ่มชื่นในอากาศ เพื่อเป็นการลดฝุ่นละอองในอากาศที่ปกคลุมพื้นที่ตัวเมืองเชียงรายอย่างหนักในขณะนี้ พร้อมมอบหน้ากากอนามัยป้องกันหมอกควัน ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.