เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร. )

20

DSC_4095

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร. ) ดีเด่นเขต ๓ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสังคม ณ ชุมชนร่องปลาค้าว จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.