เครืออุดรฯทุ่ม100ล้านผุดศูนย์สุขภาพเชียงราย

82

8

ที่ อ.เมือง จ.เชียงราย นายแพทย์สุรินทร์ สุมนาพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์วินิจฉัยโรคครบวงจร เชียงราย ยูดี เมดิคอล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 20/16 ถนนพหลโยธินสายใน ม.13 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โดยศูนย์ดังกล่าวมีการประชาสัมพันธ์ว่าใช้เทคโนโลยีใหม่และทันสมัยที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ 1.5 ไร่โดยเป็นอาคารสูง 2 ชั้นภายในมีห้องตรวจวินิจฉัยหลากหลายห้อง เช่น ห้องตรวจด้วยเครื่องตรวจหาความผิดปกติของร่างกายหรือเอ็มอาร์ไอ ห้องซีทีสแกน ห้องเอกซเรย์ด้วยระบบดิจิตอล ห้องตรวจอัลตราซาวด์ ฯลฯ  ทั้งนี้ในพิธีมีนายพูลสิน ทองเดช ประธานกรรมการและทีมผู้บริหารบริษัทในเครืออุดร เมดิคอล กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้ลงทุนในกิจการศูนย์ดังกล่าวและนายแพทย์วัชระ เตชะธีราวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทโรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์ จำกัด ผู้ถือหุ้น นำผู้เกี่ยวข้องร่วมเข้าร่วมครบครัน
นายแพทย์สุรินทร์ กล่าวว่านับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีภาคเอกชนไปตั้งศูนย์ดังกล่าวเป็นแห่งแรกในภาคเหนือ เพราะจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนซึ่งแต่เดิมหากมีความจำเป็นต้องตรวจด้วยวิธีการที่ทันสมัยดังกล่าว จะต้องเดินทางไปยังจังหวัดอื่นๆ เช่น เชียงใหม่ ลำปาง ฯลฯ ที่มีเครื่องมือดังกล่าว ขณะเดียวกันยังจะเป็นประโยชน์ในแง่ของงานด้านสาธารณสุขเพราะปัจจุบันนอกจากคนไทยแล้วยังมีผู้ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งประเทศเมียนมา สปป.ลาว และไปถึงจีนตอนใต้ ที่มาใช้บริการด้านสาธารณสุขที่ จ.เชียงราย ซึ่งจะสามาถไปใช้บริการได้อีกด้วย
นายพูลสิน กล่าวว่าบริษัทในเครืออุดร เมดิคอล กรุ๊ป เปิดกิจการมานานกว่า 20 ปีศูนย์ดำเนินการอยู่ที่ จ.อุดรธานี ปัจจุบันขยายไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 40 แห่งแล้ว ทั้งที่ร่วมและตั้งในหน่วยงานภาครัฐและตั้งศูนย์ดังกล่าวดำเนินการเองโดยจุดใต้สุดไปตั้งไปให้บริการที่ จ.ยะลา และครั้งนี้ถือว่ามาตั้งที่จังหวัดเหนือสุดในสยามคือ จ.เชียงราย โดยใช้ทุนดำเนินการกว่า 100 ล้านบาท โดยเรามีเป้าหมายสำคัญคือการให้การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงการให้บริการตรวจร่างกายที่ดีซึ่งกว่า 40 สาขาที่ผ่านมาก็ถือว่าเราได้รับการตอบรับดีมาก โดยเฉพาะที่ จ.เชียงราย นั้นเราดำเนินการเพื่อบริการด้านสุขภาพอย่างแท้จริงโดยยืนยันว่าราคาการให้บริการเมื่อเทียบกับภาคเอกชนอื่นๆ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่าด้วย.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.